Oplosbaarheidstabel

Fluoride F-
Chloride Cl-
Bromide Br-
Jodide I-
Chloraat ClO3-
Hydroxide OH-
Sulfiet SO32-
Sulfaat SO42-
Carbonaat CO32-
Nitriet NO2-
Nitraat NO3-
Fosfaat PO43-
Cyanide CN-
Cyanate OCN-
Thiocyanaat SCN-
Dichromaat Cr2O72-
Oxide O2-
Ammonium NH4+
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
Niet beschikbaar-
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
Lithium Li+
Licht oplosbaarSS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
Licht oplosbaarSS
OplosbaarS
OplosbaarS
OnoplosbaarI
OplosbaarS
Niet beschikbaar-
OplosbaarS
OplosbaarS
Reageert met waterR
Natrium Na+
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
Reageert met waterR
Kalium K+
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
Reageert met waterR
Magnesium Mg2+
Licht oplosbaarSS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OnoplosbaarI
OplosbaarS
OplosbaarS
OnoplosbaarI
OplosbaarS
OplosbaarS
OnoplosbaarI
Niet beschikbaar-
Niet beschikbaar-
Niet beschikbaar-
OplosbaarS
OnoplosbaarI
Calcium Ca2+
OnoplosbaarI
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
Licht oplosbaarSS
OnoplosbaarI
Licht oplosbaarSS
OnoplosbaarI
OplosbaarS
OplosbaarS
OnoplosbaarI
OplosbaarS
Niet beschikbaar-
Niet beschikbaar-
OplosbaarS
Reageert met waterR
Barium Ba2+
Licht oplosbaarSS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OnoplosbaarI
OnoplosbaarI
OnoplosbaarI
OplosbaarS
OplosbaarS
OnoplosbaarI
OplosbaarS
Niet beschikbaar-
Niet beschikbaar-
Niet beschikbaar-
Reageert met waterR
IJzer (II) Fe2+
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OnoplosbaarI
Niet beschikbaar-
OplosbaarS
OnoplosbaarI
Niet beschikbaar-
OplosbaarS
OnoplosbaarI
Niet beschikbaar-
Niet beschikbaar-
Niet beschikbaar-
OplosbaarS
OnoplosbaarI
IJzer (III) Fe3+
Licht oplosbaarSS
OplosbaarS
OplosbaarS
Niet beschikbaar-
OplosbaarS
OnoplosbaarI
Niet beschikbaar-
Licht oplosbaarSS
Niet beschikbaar-
Niet beschikbaar-
OplosbaarS
OnoplosbaarI
Niet beschikbaar-
Niet beschikbaar-
Niet beschikbaar-
OplosbaarS
OnoplosbaarI
Koper (II) Cu2+
Licht oplosbaarSS
OplosbaarS
OplosbaarS
Niet beschikbaar-
OplosbaarS
OnoplosbaarI
Niet beschikbaar-
OplosbaarS
OnoplosbaarI
Niet beschikbaar-
OplosbaarS
OnoplosbaarI
Niet beschikbaar-
Niet beschikbaar-
OnoplosbaarI
OplosbaarS
OnoplosbaarI
Zilver Ag+
OplosbaarS
OnoplosbaarI
OnoplosbaarI
OnoplosbaarI
OplosbaarS
Licht oplosbaarSS
OnoplosbaarI
Licht oplosbaarSS
OnoplosbaarI
OnoplosbaarI
OplosbaarS
OnoplosbaarI
OnoplosbaarI
OnoplosbaarI
Licht oplosbaarSS
OplosbaarS
Licht oplosbaarSS
Zink Zn2+
Licht oplosbaarSS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OnoplosbaarI
OnoplosbaarI
OplosbaarS
OnoplosbaarI
Niet beschikbaar-
OplosbaarS
OnoplosbaarI
OnoplosbaarI
Niet beschikbaar-
Niet beschikbaar-
OplosbaarS
OnoplosbaarI
Lood (II) Pb2+
Licht oplosbaarSS
Licht oplosbaarSS
Licht oplosbaarSS
OnoplosbaarI
OplosbaarS
OnoplosbaarI
OnoplosbaarI
OnoplosbaarI
OnoplosbaarI
OplosbaarS
OplosbaarS
OnoplosbaarI
Niet beschikbaar-
Niet beschikbaar-
Licht oplosbaarSS
Niet beschikbaar-
OnoplosbaarI
Aluminium Al3+
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OplosbaarS
OnoplosbaarI
Niet beschikbaar-
OplosbaarS
Niet beschikbaar-
Niet beschikbaar-
OplosbaarS
OnoplosbaarI
Niet beschikbaar-
Niet beschikbaar-
Niet beschikbaar-
OplosbaarS
OnoplosbaarI
S
Oplosbaar
SS
Licht oplosbaar
I
Onoplosbaar
-
Niet beschikbaar
R
Reageert met water